Treci la conținut Treci la bara laterală din stânga Treci la bara laterală din dreapta Treci la subsol

Administratie

PROIECTE AFLATE IN DEZBATERE PUBLICĂ, CE VOR FI DEZBATUTE IN SEDINTA DE CONSILIU LOCAL din DATA DE 31 OCTOMBRIE 2020

Dispozitie convocare sedinta CL

1.Proiect privind Constituirea comisiilor de specialitate CL

2.Proiect privind aprobarea ROF CL

3.Proiect privind abrogarea HCL nr 25 din 2020

4.Proiect privind concesionare spatiu cabinet medical

5.Proiect privind aprobarea docum teh ec camin Calugareni

6.Proiect privind predarea amplasament camin Calugareni

7.Proiect privind aprobarea docum teh ec camin Dragesti

8.Proiect privind predarea amplasament camin Dragesti

9.Proiect privind aprobarea acordare ajutor inmormantare

10.Proiect privind desemnarea reprez CL in Consiliu Administratie scoala Calugareni

11.Proiect privind prelungire termen valabilitate PUG

12.Proiect hot inlocuire reprezentant legal ANVELOPARE SCOALA

ANUNT LICITATIE PUBLICĂ – spatiu farmacie

  1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 

Consiliul Local Dămienesti, Comuna DĂMIENESTI, strada Vasile Mortun  nr. 78, județul Bacau, telefon: 0234222510,fax 0234222870, e-mail: primaria.damienesti@yahoo.com, cod fiscal: 4535848.

  1. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat: 

Spațiu în suprafață totală de 51,34 mp, compus din două încăperi,  situat în Dămienești, str.dr.Augustin nr.15 ,carte funciară 60102 , ce apaține domeniului public al comunei Dămienesti, județul Bacau, conform HCL nr.23/09-07-2020 și  temeiului legal: O.U.G. 57/03.07.2019.

  1. Informaţii privind documentaţia de atribuire:

se regăsesc în caietul de sarcini.

    3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: 

la cerere, direct de la sediul primăriei Dămienesti, compartimentul Secretar General , strada Vasile Mortun  nr. 78,prin fax :0234222870 sau prin e-mail:primaria.damienesti@yahoo.com

    3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: 

Se poate obține de la Compartimentul Secretar General din cadrul Primăriei comunei Dămienesti, strada Vasile Mortun  nr. 78, judetul Bacau

   3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:

20 lei / exemplar, se achită cash la casieria Primăriei comunei Dămienesti, strada Vasile Mortun  nr. 78,judetul Bacau

   3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor:

03.08.2020, ora 16.00.

  1. Informaţii privind ofertele: 

    4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 

04.08.2020 ,ora 12.00

   4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 

Primăria comunei Dămienesti, Compartimentul Secretar General, județul Bacau, strada Vasile Mortun  nr. 78,judetul Bacau.

    4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 

se depun într-un singur exemplar , în două plicuri sigilate – unul exterior și unul interior

  1. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 

04.08.2020, ora 13.00, Primăria comunei Dămienesti,  județul Bacau, strada Vasile Mortun  nr. 78.

  1. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: 

Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Bacau, fax 0234.525211, e-mail : trbc-acte2civil@just.ro,telefon 0234207604,strada Cuza Vodă nr.1 ,judetu Bacau,

  1. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 

10.07.2020

Centru de Ingrijire

Va aducem la cunostinta ca in data de 1 mai 2017, Centrul de Îngrijire socio-medical pentru persoane vîrstnice Dămienești,intentioneaza să-si deschidă portile!
Relatii la sediul primăriei.