Treci la conținut Treci la bara laterală din stânga Treci la bara laterală din dreapta Treci la subsol

Primarie

Sedinta Consiliului local 11 februarie 2022

În data de 11 februarie 2022,ora 13,va avea loc ședința extraordinară a Consiliului local Dămienesti,având următoarea ordine de zi:

1 PROIECT DE HOTĂRÂRE aprobarea Bugetului local de venituri și cheltuieli a comunei Dămienești, județul Bacău, pe anul 20221 PROIECT HOTARARE aprobare buget 2022
Initiator: primar
Răileanu Vasilică Cătălin
2 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei anuale de achiziție publică, a Programului anual al achizitiilor publice si al Planului de investitii, pentru anul 20222 PROIECT HOTARARE stategie-program- plan investitii 2022 Initiator: primar
Răileanu Vasilică Cătălin
3 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind privind modificarea si completarea HCL nr. 34/2019 referitoare la aprobarea Contractului de Voluntariat care se va incheia intre persoanele din cadrul Serviciului Public Voluntar pentru Situatii de Urgenta si Consiliul local al Comunei Dămienești,
si acordarea unor facilităţi personalului voluntar3 PROIECT HOTARARE modif si compl HCL 34-2019 aprobare contract voluntariat SVSU Initiator: primar
Răileanu Vasilică Cătălin
4 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind însuşirea propunerii de concesionare a unei suprafeței de 450 mp, având categoria de folosință CC, aparținând domeniului public al Comunei Dămienești, situată în extravilanul comunei Dămienești, județul Bacău4 PROIECT HOTARARE CONCESIONARE TEREN INTRAVILAN Initiator: primar
Răileanu Vasilică Cătălin
5 PROIECT DE privind însuşirea propunerii de schimb a unei suprafeței totale de 64868 mp teren aparținând domeniului privat al comunei Dămienești cu suprafața de 70000 mp, teren arabil aparținând d-lui BACIU LAURENȚIU 5 PROIECT HOTARARE SCHIMB TEREN EXTRAVILAN Initiator: primar
Răileanu Vasilică Cătălin
6 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 48/29.10.2021 6 PROIECT DE HOTARARE modificare HCL 48 din 29-10-2021 Initiator: primar
Răileanu Vasilică Cătălin

Sedinta Consiliului local 27 ianuarie 2022 ora 14

În data de 27 ianuarie 2022,ora 14,va avea loc ședința Consiliului local, având următoarea ordine de zi:

PROIECT DE HOTĂRÂREInitiator: primar
1PROIECT DE HOTĂRÂRE cu privire la alegerea președintelui  de ședință  pentru lunile  ianuarie, februarie, martie 2022

 

proiect hcl presedinte de sedinta (1)

 Răileanu Vasilică Cătălin

2PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Retelei Scolare 2022-2023

 

PR HOTARARE retea-scolara 2022-2023

 

Răileanu Vasilică Cătălin

3PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea cuantumului taxei de salubrizare aferenta utilizatorilor serviciilor de salubrizare, casnici și non-casnici, pentru anul 2022

 

PR HOTARARE taxa salubrizare 2022

Răileanu Vasilică Cătălin

4PROIECT DE privind aprobarea Organigramei si a Statului de Funcții  pentru aparatul de specialitate al primarului  comunei Dămienești, județul Bacău, anul 2022

 

Proiect Hot organigrama si stat de functii 2022

ANEXA 1 STAT DE FUNCTII 2022

ANEXA 2 ORGANIGRAMA 2022

Răileanu Vasilică Cătălin

5PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea indemnizatiilor demnitarilor si al  salariilor de bază ale personalului contractual  respectiv al  functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al consiliului local, primăriei si serviciilor subordonate, în anul 2022proiect hcl salarii 2022

 

 

Răileanu Vasilică Cătălin

6

 

 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind nominalizarea a doi consilierilor locali pentru a fi desemnați în comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Dămienești, pe anul 2022

 

PROIECT DE HOTARARE desemnare consilieri locali evaluare secretar

Răileanu Vasilică Cătălin

7PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea PLANULUI DE ACTIUNI/LUCRARI DE INTERES LOCAL în vederea repartizarii orelor persoanelor apte beneficiare de Legea nr.416/2001, modificata si completata prin legea nr. 276/2010, aferent anului 2022

 

proiect hcl plan actiuni lucrari Legea 416

ANEXA proiect – PLAN actiuni 416-2022

Răileanu Vasilică Cătălin

 

   DIVERSE  

Sedința Consiliului local 22 decembrie 2021

În data de 22 decembrie 2021,va avea loc ședința Consiliului local,convocată -de îndată,având următoarea Ordine de zi:

PROIECT DE HOTĂRÂREInitiator: primar
1PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli,  trimestrul  IV  anul 2021, al comunei Dămienesti, județul BacăuProiect de hot rectificare buget 2021 (1)

 

Răileanu Vasilică Cătălin

2PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind  modificarea  HCL nr. 19 din 21 mai 2021, art. 1 și art. 2 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea  de branșamente la reteaua de apă potabilă și racord la  rețeaua de canalizare în satele  Dămienești si Călugăreni, comuna Dămienești, județul Bacăuproiect hct modificare hcl 19-2021 aprobare nr beneficiari APA CANALIZARE

Răileanu Vasilică Cătălin

 DIVERSE 

Sedinta consiliului local 15 decembrie 2021

PROIECT DE HOTĂRÂREInitiator: primar
1PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea proiectului  Modernizarea sistemului de iluminat public prin creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în comuna Dămienești, din județul BacăuProiect hcl aprobare indicatori teh-ec iluminat public

Răileanu Vasilică Cătălin

2PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unei subvenții din bugetul local în vederea achitării prestațiilor efectuate de operatorul serviciului de salubrizarePR HOTARARE subventie salubrizare

Răileanu Vasilică Cătălin

3PROIECT DE HOTĂRÂRE   privind acordarea  „Diplomei de onoare” si premierea în bani a familiilor care au împlinit 50 de ani de la căsători  și au domiciul în comuna DAMIENESTI, judetul Bacau .proiect de hotarare 50 ani casatorie (1)

Răileanu Vasilică Cătălin

4PROIECT DE HOTĂRÂRE rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli,  trimestrul  IV  anul 2021, al comunei Dămienesti, județul Bacău și aprobarea alocării sumei de 18000 lei pentru organizarea pomului de iarnă.Proiect de hot rectificare buget 2021

Răileanu Vasilică Cătălin

 DIVERSE 

Sedinta Consiliului local 23 noiembrie 2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru proiectul „Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin dotarea corespunzatoare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din Comuna Damienesti, judetul Bacau – cod smis 148585, aprobarea bugetului proiectului, in vederea depunerii proiectului pentru accesarea finantarii din fonduri structurale in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014 – 2020, Axa prioritara: 9 – Protejarea sanatatii populatiei in contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Cod apel: POIM/881/9/1/Consolidarea capacităţii unităților de învățământ de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2.

PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale comuna DĂMIENEȘTI,  pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 06.12.2021

Sedinta extraordinara a Consiliului local 18 noiembrie 2021

PROIECT DE HOTĂRÂREInitiator: primar
1PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți proiectului Proiect HCL aprobare proiect_SEDIUL PRIMARIEI

 

„Creșterea eficienței energetice a clădirii Primăriei Dămienești din Comuna Dămienești, Județul Bacău”

 

Răileanu Vasilică Cătălin

2PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale comuna DĂMIENEȘTI în AGA Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a ședinței AGA A.D.I.B. din data de 22.11.2021Proiect de hot mandat ADIB sedinta din 22-11-2021

 

 

Răileanu Vasilică Cătălin

 

3PROIECT DE HOTĂRÂRE privind completarea și modificarea HCL nr. 26/2015 referitoare la domeniile serviciilor publice și locul în care contraveniebții/condamnații vor presta activități în folosul comunitățiiproiect hot folosul comunitatii

 

 

Răileanu Vasilică Cătălin

4PROIECT DE HOTĂRÂRE actualizare HCL nr. 8/22.01.2018  referitor la  inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al comunei Dămienești, județul BacăuProiect Hot actualizare hcl 8-2018 domeniu privat

 

 

Răileanu Vasilică Cătălin

5PROIECT DE HOTĂRÂRE modificare și completarea HCL nr. 18 / 17.04.2021 referitoare la aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente anului școlar  2020-2021, pentru elevii școlii Gimnaziale Călugăreni, comuna Dămienești, județul BacăuProiect hcl burse scolare2021-2022

 

 

Răileanu Vasilică Cătălin

6PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind stabilirea impozitelor  și  taxelor locale,  precum și a taxei speciale destinată Serviciului Voluntar pentrru Situatii de Urgență, pentru anul 2022Proiect HOTARARE impozite si taxe 2022

Răileanu Vasilică Cătălin

7PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea înființării Asociației Sportive „ VIITORUL DĂMIENEȘTI”proiect asociatie sportiva

Răileanu Vasilică Cătălin

 DIVERSE 

Sedința consiliului local 29 octombrie 2021

PROIECT DE HOTĂRÂREInitiator: primar

 

1PROIECT DE HOTĂRÂRE cu privire la alegerea președintelui  de ședință  pentru lunile octombrie-noiembrie-decembrie 20211 alegere presedinte de sedinta (1)

Răileanu Vasilică Cătălin

2Depunerea juramantului de catre dl.Berbece Mihai

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE referitor la  completarea și modificarea art. 3 (1) din HCL nr. 28 din 31 octombrie 2020 privind constituirea  comisiilor de specialitate  din cadrul Consiliul local al comunei Dămienești,județul Bacău

2 modificare hcl 28-2020 componenta comisie dezvoltare

 

 

Răileanu Vasilică Cătălin

 

3PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului estimat pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare drumuri comunale-Damienești, județul Bacău”

 

3 aprobarea cererii de finanțare și a devizului estimat pentru obiectivul de investitii Modernizare drumuri comunale-Damienesti

DEVIZ extindere retea apa – canalizare si modernizare dr

Răileanu Vasilică Cătălin

4PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului estimat pentru obiectivul de investitii ,,Extinderea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în satele Dămienești și Călugăreni, comuna Dămienești, județul Bacău

 

4 aprobarea cererii de finanțare și a devizului estimat pentru obiectivul de investitii Extindere sistem apa -canalizare

DEVIZ extindere retea apa – canalizare si modernizare dr

 

Răileanu Vasilică Cătălin

 

5PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale comuna Dămienești  pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. din data de 03.11.2021

 

5 stabilire mandat reprezentant UAT sedinta AGA-CRAB 3-11-2021

 

Răileanu Vasilică Cătălin

6PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea modificării Anexei X (Regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare) la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 556/2006/29.11.2010

 

6 modificare regulament apa canalizare CRAB

 

Răileanu Vasilică Cătălin

7PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind numirea unei personae  care va tine Registrul de Evidenta a Datoriei Publice si Registrul de evidenta a Garantiilor Locale a UAT  comuna Dămienești, județul Bacău

 

7 numire persoana Registru de Evidenta a Datoriei Publice si a Garantiilor Local

Răileanu Vasilică Cătălin

 

8PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind rectificare buget

 

8 rectificare buget trim IV 2021

 

Răileanu Vasilică Cătălin

9PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind  modificarea și completarea Strategiei anuale de achiziție publică, a Programului anual  al  achizitiilor publice si  al Planului de investitii, pentru anul 2021

 

9 modificare si completare plan investitii 2021

Răileanu Vasilică Cătălin

 

10PROIECT DE HOTĂRÂRE  aprobarea trecerii  unor bunuri din domeniul PRIVAT în domeniul PUBLIC  al comunei Dămienesti

 

10 aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul PRIVAT în domeniul PUBLIC

Răileanu Vasilică Cătălin

11PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind însuşirea propunerii de concesionare a suprafeței de 5  ha, având categoria de folosință pășune, aparținând domeniului privat al Comunei Dămienești, situată în extravilanul comunei Dămienești, județul Bacău

 

11 concesionare teren pentru infiintare Parc Eolian

 

Initiator: primar

 

Răileanu Vasilică Cătălin

 

12PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind denumirea stației de autobuz ce urmează a fi înființată în satul Pădureni,

 

comuna Dămienesti12 denumire statie de autobuz sat Padureni

Răileanu Vasilică Cătălin

 

 DIVERSE 

Sedinta Consiliului local 29 septembrie 2021

Aprobarea Procesului verbal al sedinței anterioare.

PROIECT DE HOTĂRÂREInitiator: primar
1PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încetarea de drept a  mandatului de consilier local al domnului  VERDE SILVIU  si vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului Local al comunei Dămienești, județul BacăuPR HOT INCETARE MANDAT CONSILIER SI VACANTARE

Răileanu Vasilică Cătălin

2PROIECT DE HOTĂRÂRE privind completarea HCL nr. 19 din 21 mai 2021, art. 4,  referitor la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea  de branșamente la reteaua de apă potabilă și racord la  rețeaua de canalizare în satele  Dămienești si Călugăreni, comuna Dămienești, județul BacăuPR HOT COMPLETARE HCL NR 19-2021

Răileanu Vasilică Cătălin

 

3PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea preţului la apa potabilă  şi a tarifului  pentru canalizare – epurare pentru comuna Dămienești, judetul BacăuPR HOT APROBARE PRET APA CANALIZARE

Răileanu Vasilică Cătălin

4PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală  pe perioada 2021 – 2027, comuna Dămienești, județul BacăuPR HOT APROBARE STRATEGIE DE DEZV LOCALA 2021-2027

Răileanu Vasilică Cătălin

5PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Dămienești în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale CălugăreniPR HOT DESEMNARE REPREZENTANT CL IN CA SCOAL CALUGARENI

Răileanu Vasilică Cătălin

6PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli,  trimestrul III si IV, an 2021, a comunei Dămienesti, județul Bacău și virarea sumei de 3 mii lei de la cap. 51.02 totlul 10 la  cap. 61.02. titlul 10PR HOT RECTIFICARE BUGET SI VIRARE SUME INTER CONTURI

 

 

Răileanu Vasilică Cătălin

7PROIECT DE HOTĂRÂRE privind însușirea Deciziei nr. 28 din 18.08.2021 și  a Raportului de control  nr. 2968/29.07.2021 înregistrat la Camera de Conturi Bacău  sub nr.  25033/29.07.2021 încheiat în urma actiunii ,,Controlul legalitătii de audit financiar efectuată la UATC Dămienești, pentru Decizia nr. 28 din 18.08.2021 a Camerei de Conturi Bacău, înregistrate la UAT Comuna Dămienești, județul Bacău cu nr. 3437/23.08.2021 și a  Deciziei  nr. 32 din 27.08.2021 și a Raportului de audit nr. 3092/04.08.2021 înregistrat la Camera de Conturi sub nr. 27055/05.08.2021 încheiat în urma actiunii de audit financiar efectuată la UATC Dămienești pentru Decizia nr. 32 din 27.08.2021 a Camerei de Conturi Bacău, înregistrate la UAT Comuna Dămienești, județul Bacău cu nr. 3576/01.09.2021PR HOT INSUSIREA DECIZIILOR CURTII DE CONTURI

 

 

Răileanu Vasilică Cătălin

 

 DIVERSE