Treci la conținut Treci la bara laterală din stânga Treci la bara laterală din dreapta Treci la subsol

Ciobanu Puiu

Viceprimar, Consilier PSD

Program Audiente

MARŢI între orele 10:00-14:00, MIERCURI între orele 11:00-14:00

Atributii

Principalele atributii ale viceprimarului pe baza OUG 57/2019

 1. Exercită funcţia de ordonator principal de credite – în lipsa primarului din localitate.
 2. Asigură potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind: protecția și refacerea mediului.
 3. Controlează igiena și salubritatea localurilor publice și produsele alimentare puse în valoare pentru populație, cu sprijinul serviciilor de specialitate.
 4. Ia măsuri pentru prevenirea și combaterea pericolelor provocate de animale, în condițiile legii.
 5. Asigură întreținerea și reabilitarea drumurilor publice, proprietate a comunei, instalarea semnelor de circulație, desfășurarea normală a traficului rutier și pietonal, în condițiile legii.
 6. Ia măsuri pentru buna funcționare și întreținere a parcurilor, monumentelor, întreținerea spațiilor verzi și a locurilor de joacă pentru copii.
 7. Îndeplinește funcția de ofițer de stare civilă, pe perioada absenței primarului comunei, fiind ofițer de stare civilă delegat, numit prin dispoziția primarului.
 8. Răspunde de inventarierea și administrarea bunurilor care aparțin domeniului public și privat al comunei.
 9. Ia măsuri pentru controlul depozitării deșeurilor mejare, industriale sau de orice fel pentru asigurarea igienizării malurilor cursurilor de apă din raza comunei, precum și decolmatarea văilor locale și podețelor pentru asigurarea scurgerii apelor;
 10. Urmărește și confirmă prestarea activităților în folosul comunității de către cei ce intră sub incidența Ordonanței Guvernului nr.55/2002 privind regimul juridic al sancțiunilor prestării unei activități în folosul comunității și închisorii contravenționale, aprobată prin Legea nr.64/2002, cu modificările și completările ulterioare.
 11. Coordonează și răspunde de activitatea de realizare a obligațiilor de a efectua acțiuni sau lucrări de interes local de către persoanele apte de muncă, potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.
 12. Îndeplinește și alte atribuții încredințate de primar sau consiliul local.