Treci la conținut Treci la bara laterală din stânga Treci la bara laterală din dreapta Treci la subsol

Noutati

Stimați cetățeni,

Având în vedere intrarea in vigoare a Hotărârii nr.714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și intreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, persoanele fizice și juridice , proprietari ai spațiilor conectate la un sistem individual adecvat de epurare au obligația de înscriere în registru a sistemului de epurare în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare și/sau epurare a apelor uzate.


Obligația înregistrării revine și proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite înainte de intrarea în vigoare a Hotărârii nr.714/26.05.2022, in termen de 180 zile de la intrarea in vigoare a actului normativ mai sus menționat.


Totodată, vă aducem la cunoștință că nerespectarea de către persoanele fizice și juridice a dispozițiilor la care am făcut referire mai sus, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5000 lei la 10.000 lei.


În scopul respectării prevederilor legale, persoanele fizice și juridice care pot accesa mijloace electronice pot descărca formularul de pe site-ul Primăriei Comunei Dămienești de la adresa https://primariadamienesti.ro/formulare-tipizate/ , ulterior se va transmite completat la adresă de  e-mail primaria.damienesti@yahoo.com ,fax 0234222870,sau depus în format letric la sediul insituției.

Formularul poate fi procurat si de la sediul primăriei, compartiment registrul agricol, pentru a vă inregistra in Registrul deschis in acest scop la nivelul UAT Comuna Dămienești.

PRIMAR,
RĂILEANU Vasilică Cătălin

Se convoacă în ședință ordinară Consiliul local al comunei Dămienești,pentru data de 22 noiembrie 2022,ora 10,00 având următoarea ordine de zi

INFORMARE PUBLICĂ

Anunt privind afișarea documentelor tehnice ale cadastrului

BENEFICIARĂ: UAT Dămienești

OCPI BACĂU anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 36, 39, 40, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 70, 71, 78, 79, 92, 97, 98, 112, 113, 117, 119, 126, 128, 129, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării: 16.01.2022

Data de sfârșit a afișării: 15.01.2023

Adresa locului afișării publice: Site /Sediul Primăriei Dămienești

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Dămienești

Informații se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa> http://www.ancpi.ro/…/Tabel%20sectoare%20-%20BC_16.08…

Se convoacă în  ședință extraordinară  Consiliul local al comunei Dămienești, judetul Bacau, pentru ziua de vineri, 28 octombrie 2022,  ora 1400, în sala de ședințe a Consiliului Local din cadrul Primăriei comunei Dămienesti, cu următoarea  O R D I N E   D E   Z I

APROBAREA Procesului verbal al sedinței ordinare din data de 06.09.2022

APROBAREA Procesului verbal al sedinței convocată ,,de îndată,, din data de 09.09.2022

APROBAREA Procesului verbal al sedinței convocată ,,de îndată,, din data de 11.10.2022

În data de 11 octombrie ora 8,30 este convocat ,,de îndată,, Consiliul local al comunei Damienesti,având următoarea ordine de zi:

 1)Proiect de hotărâre privind aprobarea participării UAT Comuna Dămienești  la programul PNRR/2022/C5/2/B.1/1, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.1: Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice – aprobat prin ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 440/2022 , pentru realizarea obiectivului de investitii –

Reabilitare,Modernizare si Dotare Cămin Cultural în sat Drăgești, comuna Drăgești  județul Bacau;

       2)Proiect de hotărâre privind aprobarea participării UAT Comuna DĂMIENESTI  la programul PNRR-Componenta 10 –fondul local, PNRR/2022/C10, I.I.2 –Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde-ITS/ alte infrastructuri TIC pentru realizarea obiectivului de investitii integrat   „Stații de autobuz smart&Display Informare cetățeni ,, în satele Drăgești,Dămienești ,Călugăreni si Pădureni din comuna Dămienești ,judetul BACĂU

         3)Proiect de hotărâre privind PROIECT DE HOTĂRÂRE privind însusirea Cererii de finantare ,,#ȘÎEU CURÂȚ ROMÂNIA, din cadrul programului național: ,,Curățăm România,,

În data de 27 iulie 2022,ora 14,va avea loc ședința Consiliului local ,având următoarea ordine de zi: