Treci la conținut Treci la bara laterală din stânga Treci la bara laterală din dreapta Treci la subsol

Fără categorie

2)INVITATIE DE PARTICIPARE-REABILITARE CĂMIN CULTURAL

Ședința din 23 decembrie(77-84)

Ședinta din 25 martie

Sedinta consiliului local din 25 martie 2022,ora 14

Ordinea de zi:

PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind modificarea  HCL nr. 11/2022 referitoare la însuşirea propunerii de concesionare a unei suprafeței de 450 mp, având categoria de folosință curti constructii, aparținând domeniului public al Comunei Dămienești, situată în intravilanul comunei Dămienești, județul Bacău
PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea Studiului de oportunitate, Caietului de sarcini,  Documentatiei de atribuire, Contractului de concesiune și Raportul de evaluare, în vederea concesionării, prin licitatie publică, a  unui teren aparținând domeniului privat al Comunei Dămienești, județul Bacău

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea ACORDULUI DE PARTENERIAT între Comuna Dămienești, Comuna Negri și Comuna Prăjești în vederea elaborării documentației tehnice, depunerea proiectului în vederea obținerii finanțării prin Programul Național de Investiții – Anghel Saligny și implementarea proiectului ,,Construire sisteme de alimentare și distribuție gaze naturale în comuna Dămienești
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind însuşirea propunerii de schimb a unei suprafeței totale de 64868  mp teren aparținând  domeniului privat al comunei Dămienești cu suprafața de 70000 mp, teren arabil aparținând d-lui BACIU LAURENȚIU