Treci la conținut Treci la bara laterală din stânga Treci la bara laterală din dreapta Treci la subsol

Stimați cetățeni,

Având în vedere intrarea in vigoare a Hotărârii nr.714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și intreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, persoanele fizice și juridice , proprietari ai spațiilor conectate la un sistem individual adecvat de epurare au obligația de înscriere în registru a sistemului de epurare în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare și/sau epurare a apelor uzate.


Obligația înregistrării revine și proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite înainte de intrarea în vigoare a Hotărârii nr.714/26.05.2022, in termen de 180 zile de la intrarea in vigoare a actului normativ mai sus menționat.


Totodată, vă aducem la cunoștință că nerespectarea de către persoanele fizice și juridice a dispozițiilor la care am făcut referire mai sus, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5000 lei la 10.000 lei.


În scopul respectării prevederilor legale, persoanele fizice și juridice care pot accesa mijloace electronice pot descărca formularul de pe site-ul Primăriei Comunei Dămienești de la adresa https://primariadamienesti.ro/formulare-tipizate/ , ulterior se va transmite completat la adresă de  e-mail primaria.damienesti@yahoo.com ,fax 0234222870,sau depus în format letric la sediul insituției.

Formularul poate fi procurat si de la sediul primăriei, compartiment registrul agricol, pentru a vă inregistra in Registrul deschis in acest scop la nivelul UAT Comuna Dămienești.

PRIMAR,
RĂILEANU Vasilică Cătălin